logo palette
Digital Marketing สำคัญอย่างไร ทำไมธุรกิจต้องเริ่มปรับตัว
Digital Marketing คืออะไรและสำคัญอย่างไร?

Digital Marketing คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้หลักการของ Marketing พร้อมนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะ การทำการตลาดจะไม่หยุดแค่ที่โลก Offline อีกต่อไป โดยทุกวันนี้การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์หรือหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะไม่เข้าถึงลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้ดี เท่ากับสื่อออนไลน์ เพราะเนื่องด้วยการดำเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป

รูปภาพจาก Freepik

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การมุ่งหน้าสู่การทำ Digital Marketing จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงของ Customer Journey ที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ มากขึ้น ทำให้การกำหนดช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้บริโภค (Touch Points) เป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภค ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนในยุคสมัยนี้ เพราะฉะนั้น การใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook, Line, Instagram ก็อาจจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดี กว่าการทำโฆษณาบนป้ายโปสเตอร์

ธุรกิจต้องเริ่มปรับตัว

สังคมออนไลน์ในปัจจุบันยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วขึ้น และประเมินผลได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการสร้างผลงานผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย

“ผู้ที่ปรับตัวได้ดี และแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้” ในยุคปัจจุบันเราสามารถเห็นได้ว่า ในหลายๆ บริษัทเริ่มมีการตระหนัก และตื่นตัวต่อ Digital Marketing โดยมีสาเหตุเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำกำไรให้กับธุรกิจ

เพราะในการทำ Digital Marketing นั้นเราไม่ได้เพียงแค่จะเอาโฆษณาของเราไปปล่อยไว้บนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่จะรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกค้าด้วย โดยสาเหตุสำคัญของ Digital Marketing ที่ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวมีดังนี้

1.สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า

ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากในเวลานี้ เพราะความไม่พอใจของลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาและพวกเขาไม่ได้รับคำตอบ Digital Marketing จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างระหว่างเรากับลูกค้า ทั้งในขั้นตอบการรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ก็จะสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีผ่านช่องทางต่างๆของ Digital Marketing ไม่ว่าจะเป็น การ Chat ผ่านสื่อออนไลน์ หรือบนเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อกับพนักงานได้โดยตรง จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดีขึ้นได้

รูปภาพจาก Freepik
2.การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ

Digital Marketing เป็นที่สนใจของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงคู่แข่งของเราด้วยเช่นกัน ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจ มีบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พร้อมแย่งพื้นที่บนโลกออนไลน์ เพื่อให้เรายังสามารถอยู่รอดได้ในการแข่งขันนั้น แน่นอนว่าเราก็จำเป็นต้องใช้ Digital Marketing เข้ามาช่วยไม่ว่าจะทั้งการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือ การเพิ่มยอดขาย เราต้องมีกลยุทธ์ในการทำ Digital Marketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และยังคงภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไว้ได้ดีด้วย

รูปภาพจาก Freepik
3.เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

เราสามารถใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์โฆษณาต่างๆ ให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการทำการตลาดแบบ Digital Marketing เช่น การกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content การกำหนดประเภทของสื่อ เช่น ใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อดึงดูุดความสนใจ การทำ E-mail Marketing ที่สามารถส่งถึงลูกค้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือการจัดกลุ่มลูกค้า การทำวิดีโอ Content เพื่อสร้างความสนุกสนาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแคมเปญการตลาดของเราเยอะเกินไป และยังไม่รู้สึกรู้สึกอึดอัดเวลาเจอโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆด้วย

รูปภาพจาก Freepik
4.โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้

Digital Marketing นอกจากจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมธุรกิจของเราผ่านโลกออนไลน์แล้ว Digital Marketing ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำการตลาดของเราได้อีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการตลาดบนโลกออนไลน์สามารถเพิ่ม ลด และกำหนดค่าใช้จ่าย ในแต่ละช่องทางเพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่เราต้องการได้ อีกทั้งยังสามารถประเมินผล และวัดผลได้อย่างชัดเจน และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

รูปภาพจาก Freepik

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

Share this article

Line